Een afspraak om bijvoorbeeld maandelijks de ramen te wassen kan altijd door u opgezegd worden,
met inachtneming van 30 dagen opzegtermijn. Toch willen wij u attent maken op de volgende voorwaarden:

Als er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is gemaakt om periodiek uw ramen te wassen, en u wilt dat opzeggen,
dan dient u dat schriftelijk (of per e-mail) aan ons kenbaar te maken. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging.

Zolang u niet schriftelijk te kennen heeft gegeven en bevestigd heeft gekregen dat de overeenkomst opgezegd is,
blijft De Ramenlapper vrij om uw ramen overeenkomstig de afspraak te wassen, waarover u dan betaling verschuldigd bent.

De Ramenlapper kan besluiten bij betalingsachterstand tijdelijk NIET uw ramen te wassen totdat uw achterstallige betaling binnen is.
Dit tijdelijke onderbreken ontheft u niet van de verplichting uw achterstallige rekening te betalen, en geldt niet als opzegging.

Wilt u opzeggen, wees dan duidelijk en schrijf een brief of een e-mail. Stoppen met betalen helpt niet!
Bij betalingsachterstanden zal uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld.

Mocht het u een keer (financieel of door vakantie) niet uitkomen dat de glazenwasser komt,
dan horen wij dit graag uiterlijk 2 weken van te voren.

LET OP! Tijdens langdurige perioden van slecht weer kan het voorkomen dat uw ramen NIET in de geplande week gewassen worden,
dit wordt dan zo snel mogelijk ingehaald.


Slecht weer:

  • Veel regen
  • Windkracht 6(+) of windstoten
  • Vorst lager dan -5°C